Walstroom

Walstroom is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruik maakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Varende schepen gebruiken in principe hun eigen generatoren om elektriciteit op te wekken. In de haven is het laten draaien van de dieselmotoren echter onnodig milieubelastend. Het veroorzaakt voornamelijk uitstoot van CO2, NOx en PM10 fijnstof.

Voor Nv De Scheepvaart bouwde Ris Belgium NV een Walstroom toepassing.

Naast het voorzien van 3 fazige stroom was de uitdaging tevens te zorgen voor Water en het openen van een deur naar een milieuparkje.

Ris Belgium realiseerde dit project in opdracht van Fabricom – GDF – Suez uit Aartselaar. De Front – End App werd door partner P2D geleverd.

De toepassing

Hardware en Software op elkaar afstemmen en een totaaloplossing bieden ...

De uitdaging bestond er in zowel de hardware als de software te leveren. De laagspanningskasten werden gebouwd door Moekotte uit Nederland, Ris Belgium schakelde IP componenten in, in plaats van de traditionele PLC systemen. Een centrale server (Windows 2012) in het laagspanningsgedeelte van de hoogspanningscabine staat in verbinding met enerzijds een Java Tomcat server in het Datacenter van Ris Belgium, en anderzijds met de informatica infrastructuur van Nv De Scheepvaart te Hasselt.
De back office (het gedeelte dat de hardware aanstuurt en de monitoring waarneemt is een .NET product door de development afdeling van Ris belgium ontwikkeld. De databases resideren op een Microsoft SQL server. De front APP op iPad en iPhone loopt parallel met de website, die de schippers gebruiken om hun reservatie’s uit te voeren. Het gebruik van de walstroomkasten is eenvoudig en transparant :
Aan de hand van een 4 cijferige code kan de schipper een sessie starten, waarna bij beëindigen van die sessie de ‘kosten’ worden doorgerekend.

Backend software

  • gebruikers login beheer en beveiliging
  • configuratie (serieel en ip niveau) van alle toestellen
  • volledige logging van transacties, alarmen, aanlog  sessies
  • Alarm beheer op oneigenlijk gebruik, uitvallen van zekeringen, codeklavieren, enz
  • Dashboard overzicht
  • Rapportering (API en webinterface)
  • Beheer van Seriële toestellen, M-Bus toestellen en Modbus (Siemens) energiemeters

I/O Controle systemen

De Nv De Scheepvaart kan – bij middel van een webinterface – steeds tussenkomen in de afhandeling van een proces.

Alle Kasten zijn van single point besturing voorzien in de administrator sectie. Uitlezen van de ingangen en sturen van de uitgangen.

De gebruikte I/O – modules zijn van de fabrikant Advantech, type ADAM 6060.
De seriele (RS232/RS485) modules naar ethernet zijn van het merk Digi.

De KWh meters worden via modbus protocol uitgelezen en zijn van het merk Siemens.

Project management : kurt@ris.be