Begeleiding

Boek een groots succes door kleine stapjes te nemen

De signalen binnen uw KMO zijn duidelijk, het is tijd voor een (nieuw) CRM en/of ERP-systeem. Een complex traject! KMO’s hebben vaak de neiging om bij het onderkennen van de behoefte aan een CRM- of ERP-systeem direct een aantal leveranciers van deze software pakketten te benaderen, deze een demo te laten geven, hier de beste 2 leveranciers uit te kiezen en uiteindelijk de leverancier met het beste aanbod te selecteren voor de implementatie van hun CRM/ERP-systeem. Wat hierbij vaak vergeten wordt, is dat de organisatieprocessen en de mensen initieel leidend moeten zijn in plaats van de CRM- of ERP-systemen. Het goed in kaart brengen van de organisatie en het proces zijn de basis voor het stappenplan dat wij daarbij volgen.

Verandering in een organisatie is geen eenvoudige opdracht.

Wij starten van een out of the box installatie (uit de doos) – die zoals U weet gratis is.
Daarna maken wij een analyse van uw wensen, de wijze waarop U werkt.
De afstand tussen de OOTB-installatie en uw actuele manier van werken = de GAP (het spreekwoordelijke ‘gat’).
Door middel van deze GAP-analyse maken wij een inschatting hoe het Odoo pakket moeten worden geconfigureerd, of er maatwerk nodig is, en stellen we de opleiding vast.
De kost van uw CRM- of ERP-oplossing zit dus in integratie, analyse, opleiding en oplevering, niet in het product zelf, noch in de licenties.

 

Hulp op afstand? Wij nemen graag uw scherm over: klik hier.