Service – Klanten binden door het verlenen van een goede service

Een klant verwerven is een hele opgave. Een verworven klant behouden, en aanzetten tot meer kopen is een nog moeilijkere opgave. Nochtans is dit uw makkelijkste omzet. Uw klant heeft immers een order traject achter de rug met u en uw team waar hij tevreden van is. Dienst na verkoop wordt veelal stiefmoederlijk behandeld. Hou dienst na verkoop niet uit de scope van uw verkopers. Recurrente omzet in een onderneming is een ‘verzekeringsportefeuille’ die je steeds moet koesteren! Wij hebben de juiste software modules om u daarin te ondersteunen.

Via verschillende kanalen komen de aanvragen voor herstellingen, dienst na verkoop, garantie, enz … bij uw onderneming binnen. Wij bieden u een Helpdeskmodule die deze verzoeken naadloos verdeelt onder uw medewerkers. De module koppelt uw projecten, diensten en administratie aan uw planningsmodule. Zo verloopt de facturatie automatisch.

 

 

Terug naar onze basis modules